Daj sobie prawo

Turystyka i rekreacja
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjackie)

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Eliza Nowacka
enowacka@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Duże znaczenie turystyki w gospodarce wymaga szerokiej i zróżnicowanej wiedzy oraz wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Branża turystyczna ciągle się rozwija i wciąż potrzebuje osób otwartych na świat i zdobywanie wiedzy.

Turystyka i rekreacja to kierunek dla ludzi, którzy chcą połączyć pasje podróżowania i chęć poznawania ludzi. Podczas trwania studiów zwracana jest szczególna uwaga na rozwój kompetencji miękkich takich jak kreatywność, praca w zespole, komunikatywność i umiejętność podejmowania decyzji. Oprócz tego program studiów obejmuje podstawy organizacji, marketingu, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi i pilotażu oraz kształci umiejętności niezbędne do organizowania międzynarodowych konferencji, wycieczek czy podróży służbowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Turystyka i Rekreacja to kierunek dla ludzi, którzy chcą swoje pasje realizować w życiu zawodowym.

dr Eliza Nowacka
Prodziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 430 zł 370 zł 470 zł 540 zł
CZESNE ZA ROK 4860 zł 5640 zł 5400 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 370 zł 310 zł 410 zł 460 zł
CZESNE ZA ROK 4140 zł 4920 zł 4600 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).