Daj sobie prawo

Turystyka i rekreacja

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjackie)

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Eliza Nowacka
enowacka@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Duże znaczenie turystyki w gospodarce wymaga szerokiej i zróżnicowanej wiedzy oraz wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Branża turystyczna ciągle się rozwija i wciąż potrzebuje osób otwartych na świat i zdobywanie wiedzy.

Turystyka i rekreacja to kierunek dla ludzi, którzy chcą połączyć pasje podróżowania i chęć poznawania ludzi. Podczas trwania studiów zwracana jest szczególna uwaga na rozwój kompetencji miękkich takich jak kreatywność, praca w zespole, komunikatywność i umiejętność podejmowania decyzji. Oprócz tego program studiów obejmuje podstawy organizacji, marketingu, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi i pilotażu oraz kształci umiejętności niezbędne do organizowania międzynarodowych konferencji, wycieczek czy podróży służbowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Turystyka i Rekreacja to kierunek dla ludzi, którzy chcą swoje pasje realizować w życiu zawodowym.

dr Eliza Nowacka
Prodziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 530 zł 370 zł 530 zł 660 zł

* promocja "Last Minute"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 480 zł 320 zł 480 zł 550 zł

* promocja "Last Minute"