Otwórz się na działanie

Digital marketing i Social Media

Informacje

Typ studiów :

studia II stopnia (magisterskie)
profil na kierunku Zarządzanie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Antoni Kolek
akolek@san.edu.pl

Opis Kierunku

Studia magisterskie na profilu "Digital marketing i Social Media" rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradców i liderów projektów w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych: specjalistów marketingu internetowego, kierowników projektów (PM) w obszarze online; pracowników agencji interaktywnych.

Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności umożliwiających im wykorzystanie Internetu do tworzenia wizerunku marki; narzędzi pozwalających na rebranding; planowania kampanii PR; nabycie wiedzy z zakresu CSR i kultury organizacji; nabycie umiejętności targetowania, analizowania i monitorowania relacji z klientami. Digital marketing stał się obecnie podstawową formą reklamowania się dla wielu przedsiębiorstw i kanałem komunikacji z potencjalnym klientem, z którego może skorzystać praktycznie każda firma, niezależnie od zakresu działania, branży, wielkości czy budżetu.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Dynamiczny rozwój marketingu internetowego spowodował, że na rynku pracy chętnie poszukiwane są osoby, które są specjalistami w dziedzinie mediów społecznościowych i digital marketingu.

dr Antoni Kolek
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 510 zł 450 zł 610 zł
CZESNE ZA ROK 5820 zł 6100 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 460 zł 400 zł 560 zł
CZESNE ZA ROK 5220 zł 5600 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).