Otwórz się na działanie

Digital marketing i Social Media

Informacje

Typ studiów :

studia II stopnia (magisterskie)
profil na kierunku Zarządzanie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Renata Runiewicz 
rruniewicz@san.edu.pl 

Opis Kierunku

Studia magisterskie na profilu "Digital marketing i Social Media" rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradców i liderów projektów w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych: specjalistów marketingu internetowego, kierowników projektów (PM) w obszarze online; pracowników agencji interaktywnych.

Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności umożliwiających im wykorzystanie Internetu do tworzenia wizerunku marki; narzędzi pozwalających na rebranding; planowania kampanii PR; nabycie wiedzy z zakresu CSR i kultury organizacji; nabycie umiejętności targetowania, analizowania i monitorowania relacji z klientami. Digital marketing stał się obecnie podstawową formą reklamowania się dla wielu przedsiębiorstw i kanałem komunikacji z potencjalnym klientem, z którego może skorzystać praktycznie każda firma, niezależnie od zakresu działania, branży, wielkości czy budżetu.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Dynamiczny rozwój marketingu internetowego spowodował, że na rynku pracy chętnie poszukiwane są osoby, które są specjalistami w dziedzinie mediów społecznościowych i digital marketingu.

dr Renata Runiewicz
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 660 zł 530 660 zł

* promocja "Last Minute"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 610 zł 480 zł 610 zł

* promocja "Last Minute"