Eksploruj możliwości

Filologia angielska

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Katarzyna Cybulska-Gómez de Celis
kcybulska@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są podczas rekrutacji i realizowane od 1 roku studiów.

Opis Kierunku

Dobra znajomość języków obcych otwiera nie tylko wiele atrakcyjnych możliwości rozwoju zawodowego, ale również wzbogaca nasze życie prywatne.

Studia drugiego stopnia na kierunku Filologia pozwalają nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z dziedziny językoznawstwa, metodyki nauczania, komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym. Program studiów umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy humanistycznej, otwierając jednocześnie realne perspektywy kształcenia kariery zawodowej. 

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Specjaliści z tytułem magistra filologii angielskiej są przygotowani do pracy:

w zawodzie tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego)

w redakcjach wydawnictw obcojęzycznych

w instytucjach biznesowych

w organizacjach pozarządowych

w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych

w turystyce

w reklamie

w administracji publicznej

Wiedza i umiejętności potrzebne do funkcjonowania w anglojęzycznych środowiskach edukacyjnych i biznesowych na poziomie zaawansowanym to gwarancja najwyższej jakości nauczania.

dr Katarzyna Cybulska-Gómez de Celis
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 610 zł 560 zł 740 zł
CZESNE ZA ROK 7140 zł 7400 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 540 zł 480 zł 640 zł
CZESNE ZA ROK 6180 zł 6400 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).