Eksploruj możliwości

Filologia angielska

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:
dr Iga Lehman, prof. SAN
ilehman@san.edu.pl
Specjalności

Specjalności wybierane są podczas rekrutacji i realizowane od 1 roku studiów.

Opis Kierunku

Dobra znajomość języków obcych otwiera nie tylko wiele atrakcyjnych możliwości rozwoju zawodowego, ale również wzbogaca nasze życie prywatne.

Studia drugiego stopnia na kierunku Filologia pozwalają nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z dziedziny językoznawstwa, metodyki nauczania, komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym. Program studiów umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy humanistycznej, otwierając jednocześnie realne perspektywy kształcenia kariery zawodowej. 

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Specjaliści z tytułem magistra filologii angielskiej są przygotowani do pracy:

w zawodzie tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego)

w redakcjach wydawnictw obcojęzycznych

w instytucjach biznesowych

w organizacjach pozarządowych

w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych

w turystyce

w reklamie

w administracji publicznej

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 730 zł 590 zł 730 zł

* promocja "Last Minute"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 630 zł 530 660 zł

* promocja "Last Minute"