Otwórz się na działanie

Zarządzanie

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia  (magisterskie)

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Renata Runiewicz
rruniewicz@san.edu.pl 

Specjalności

Specjalności wybierane są po 2 semestrze i realizowane na 2 roku studiów.

Opis Kierunku

Specjalistyczne kwalifikacje i biegła znajomość reguł rządzących biznesem, to atuty dobrego menedżera.

Studenci na kierunku Zarządzanie to klasa specjalistów w tej dziedzinie. Nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale poznają także najlepsze praktyki wykorzystywane w zarządzaniu współczesną organizacją, sposoby służące wzmacnianiu pozycji firmy na rynku oraz usprawniające jej funkcjonowanie.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradców i liderów projektów w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie można rozpocząć pracę:

w przedsiębiorstwach państwowych oraz prywatnych

w administracji publicznej

w instytucjach wsparcia biznesu

w małych i średnich przedsiębiorstwach

w innowacyjnych start-upach

w agencjach interaktywnych, marketingowych, PR i reklamowych

w firmach konsultingowych

w firmach headhunterskich

w departamentach planowania i rozwoju strategicznego

w działach sprzedaży i logistyki

Czasy stabilności, spokoju i bezrefleksyjnego wzrostu minęły. Teraz przedsiębiorstwa potrzebują managerów, którzy nie boją się podejmować odważnych decyzji i mają wewnętrzne przekonanie, że czynią właściwie. Ta pewność siebie wynikać może tylko z profesjonalizmu.

dr Renata Runiewicz
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 660 zł 530 660 zł

* promocja "Last Minute"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 610zł 480 zł 610 zł

* promocja "Last Minute"