Otwórz się na działanie

Zarządzanie

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia  (magisterskie)

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Antoni Kolek
akolek@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 2 semestrze i realizowane na 2 roku studiów.

Opis Kierunku

Specjalistyczne kwalifikacje i biegła znajomość reguł rządzących biznesem, to atuty dobrego menedżera.

Studenci na kierunku Zarządzanie to klasa specjalistów w tej dziedzinie. Nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale poznają także najlepsze praktyki wykorzystywane w zarządzaniu współczesną organizacją, sposoby służące wzmacnianiu pozycji firmy na rynku oraz usprawniające jej funkcjonowanie.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradców i liderów projektów w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie można rozpocząć pracę:

w przedsiębiorstwach państwowych oraz prywatnych

w administracji publicznej

w instytucjach wsparcia biznesu

w małych i średnich przedsiębiorstwach

w innowacyjnych start-upach

w agencjach interaktywnych, marketingowych, PR i reklamowych

w firmach konsultingowych

w firmach headhunterskich

w departamentach planowania i rozwoju strategicznego

w działach sprzedaży i logistyki

Czasy stabilności, spokoju i bezrefleksyjnego wzrostu minęły. Teraz przedsiębiorstwa potrzebują managerów, którzy nie boją się podejmować odważnych decyzji i mają wewnętrzne przekonanie, że czynią właściwie. Ta pewność siebie wynikać może tylko z profesjonalizmu.

dr Antoni Kolek
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 510 zł 450 zł 610 zł
CZESNE ZA ROK 5820 zł 6100 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 460 zł 400 zł 560 zł
CZESNE ZA ROK 5220 zł 5600 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).