Otwórz się na działanie

Zarządzanie relacjami międzynarodowymi

Informacje

Typ studiów :

studia II stopnia (magisterskie)
profil na kierunku Zarządzanie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Antoni Kolek
akolek@san.edu.pl

Opis Kierunku

Dlaczego obecne w nauce tradycyjne podziały na nauki polityczne, ekonomiczne i o zarządzaniu tracą na aktualności? Dlaczego poszczególne gałęzie wiedzy wzajemnie się przenikają i uzupełniają?

Aby lepiej rozumieć mechanizmy rządzące współczesnymi międzynarodowymi stosunkami politycznymi, gospodarczymi oraz kwestiami społecznymi, relacjami między państwami, organizacjami międzynarodowymi i wielkimi koncernami polecamy studia na profilu "Zarządzanie relacjami międzynarodowymi".

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Po ukończeniu studiów II stopnia na profilu Zarządzanie relacjami międzynarodowymi absolwent znajdzie pracę w:

dyplomacji i służbie konsularnej

korporacjach międzynarodowych

firmach polskich działających na rynkach zagranicznych

organizacjach międzynarodowych

instytucjach Unii Europejskiej

urzędach administracji rządowej i samorządowej współpracujących z partnerami zagranicznymi

firmach zagranicznych inwestujących w Polsce

instytucjach wspierających rozwój biznesu i inwestycje zagraniczne

organizacjach pozarządowych

firmach konsultingowych

agencjach PR i marketingowych

Sprawne poruszanie się wśród przepisów unijnych oraz krajowych, utrzymywanie relacji handlowych w biznesie międzynarodowym, a także umiejętność analizy aktualnych problemów gospodarczych i politycznych to klucz do bycia wybitnym specjalistą do spraw stosunków międzynarodowych.

dr Antoni Kolek
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 510 zł 450 zł 610 zł
CZESNE ZA ROK 5820 zł 6100 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 460 zł 400 zł 560 zł
CZESNE ZA ROK 5220 zł 5600 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).