Otwórz się na działanie

Zarządzanie relacjami międzynarodowymi

Informacje

Typ studiów :

studia II stopnia (magisterskie)
profil na kierunku Zarządzanie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Renata Runiewicz 
rruniewicz@san.edu.pl 

Opis Kierunku

Dlaczego obecne w nauce tradycyjne podziały na nauki polityczne, ekonomiczne i o zarządzaniu tracą na aktualności? Dlaczego poszczególne gałęzie wiedzy wzajemnie się przenikają i uzupełniają?

Aby lepiej rozumieć mechanizmy rządzące współczesnymi międzynarodowymi stosunkami politycznymi, gospodarczymi oraz kwestiami społecznymi, relacjami między państwami, organizacjami międzynarodowymi i wielkimi koncernami polecamy studia na profilu "Zarządzanie relacjami międzynarodowymi".

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Po ukończeniu studiów II stopnia na profilu Zarządzanie relacjami międzynarodowymi absolwent znajdzie pracę w:

dyplomacji i służbie konsularnej

korporacjach międzynarodowych

firmach polskich działających na rynkach zagranicznych

organizacjach międzynarodowych

instytucjach Unii Europejskiej

urzędach administracji rządowej i samorządowej współpracujących z partnerami zagranicznymi

firmach zagranicznych inwestujących w Polsce

instytucjach wspierających rozwój biznesu i inwestycje zagraniczne

organizacjach pozarządowych

firmach konsultingowych

agencjach PR i marketingowych

Sprawne poruszanie się wśród przepisów unijnych oraz krajowych, utrzymywanie relacji handlowych w biznesie międzynarodowym, a także umiejętność analizy aktualnych problemów gospodarczych i politycznych to klucz do bycia wybitnym specjalistą do spraw stosunków międzynarodowych.

dr Renata Runiewicz
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 660 zł 530 660 zł

* promocja "Last Minute"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 610 zł 480 zł 610 zł

* promocja "Last Minute"