Otwórz się na działanie

Zarządzanie w turystyce

Informacje

Typ studiów :

studia II stopnia (magisterskie)
profil na kierunku Zarządzanie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Renata Runiewicz 
rruniewicz@san.edu.pl 

Opis Kierunku

Celem profilu "Zarządzanie w turystyce", realizowanego na kierunku Zarządzanie, jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji, jak również zrozumienie zasad i reguł rządzących gospodarką na rynku usług turystycznych

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami działającymi w branży usług turystycznych i rekreacyjnych, budowania przewagi konkurencyjnej oraz zarządzania strategicznego przy wykorzystaniu walorów krajoznawczych i regionalnych danego obszaru geograficznego.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwenci tego profilu są przygotowani do podjęcia pracy w:

biurach podróży

hotelach, pensjonatach, hostelach i ośrodkach wypoczynkowych

ośrodkach rekreacji i sportu

gospodarstwach agroturystycznych

instytucjach administracji publicznej

organizacjach społecznych

Zarządzanie w biznesie turystycznym przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w branży turystycznej w środowisku międzynarodowym. Nie tylko poszerza horyzonty i wiedzę specjalistyczną, ale też ma za zadanie ułatwić podjęcie pracy jako przedsiębiorcy lub pracownika z niezbędnymi kompetencjami.

dr Renata Runiewicz
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 660 zł 530 660 zł

* promocja "Last Minute"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 610 zł 480 zł 610 zł

* promocja "Last Minute"