Otwórz się na działanie

Zarządzanie w turystyce

Informacje

Typ studiów :

studia II stopnia (magisterskie)
profil na kierunku Zarządzanie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Antoni Kolek
akolek@san.edu.pl

Opis Kierunku

Celem profilu "Zarządzanie w turystyce", realizowanego na kierunku Zarządzanie, jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji, jak również zrozumienie zasad i reguł rządzących gospodarką na rynku usług turystycznych

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami działającymi w branży usług turystycznych i rekreacyjnych, budowania przewagi konkurencyjnej oraz zarządzania strategicznego przy wykorzystaniu walorów krajoznawczych i regionalnych danego obszaru geograficznego.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwenci tego profilu są przygotowani do podjęcia pracy w:

biurach podróży

hotelach, pensjonatach, hostelach i ośrodkach wypoczynkowych

ośrodkach rekreacji i sportu

gospodarstwach agroturystycznych

instytucjach administracji publicznej

organizacjach społecznych

Zarządzanie w biznesie turystycznym przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w branży turystycznej w środowisku międzynarodowym. Nie tylko poszerza horyzonty i wiedzę specjalistyczną, ale też ma za zadanie ułatwić podjęcie pracy jako przedsiębiorcy lub pracownika z niezbędnymi kompetencjami.

dr Antoni Kolek
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 510 zł 450 zł 610 zł
CZESNE ZA ROK 5820 zł 6100 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 460 zł 400 zł 560 zł
CZESNE ZA ROK 5220 zł 5600 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).