W trosce o innych

Fizjoterapia

Informacje

Typ studiów:

studia jednolite magisterskie 

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

5 lat (10 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr n. med. Samer Tayara, prof. SAN
stayara@san.edu.pl

Opis Kierunku

Polscy fizjoterapeuci za swoją wiedzę i kompetencje są doceniani w różnych zakątkach świata.

Studia na kierunku Fizjoterapia pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu jak również wiedzy klinicznej z zakresu ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii, ginekologii. Program studiów zakłada dużą ilość praktyk, dzięki którym pod okiem specjalistów można poszerzyć wiedzę kliniczną i praktyczną, szkoląc swoje umiejętności.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Wykształcenie zdobyte w ramach kierunku fizjoterapia umożliwia podjęcie pracy:

w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych

w zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych

w gabinetach odnowy biologicznej

w ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży

w publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo- rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością umysłową

w placówkach sportowych: przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych

W Polsce jest około 2 mln czynnych przedsiębiorstw, a w każdej z nich potrzebny jest specjalista z dziedziny finansów. Zapotrzebowanie na ekspertów w miarę rozwoju tych jednostek będzie więc rosło, a co za tym idzie księgowi, doradcy finansowi oraz maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez przedsiębiorców.

dr n. med. Samer Tayara, prof. SAN
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 500 zł 440 zł 520 zł 580 zł 610 zł 690 zł
CZESNE ZA ROK 5700 zł 6240 zł 6960 zł 7320 zł 6900 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 490 zł 430 zł 510 zł 570 zł 600 zł 670 zł
CZESNE ZA ROK 5580 zł 6120 zł 6840 zł 7200 zł 6700 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).