W trosce o innych

Fizjoterapia

Informacje

Typ studiów:

studia jednolite magisterskie 

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

5 lat (10 semestrów)

Opis Kierunku

Polscy fizjoterapeuci za swoją wiedzę i kompetencje są doceniani w różnych zakątkach świata.

Studia na kierunku Fizjoterapia pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu jak również wiedzy klinicznej z zakresu ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii, ginekologii. Program studiów zakłada dużą ilość praktyk, dzięki którym pod okiem specjalistów można poszerzyć wiedzę kliniczną i praktyczną, szkoląc swoje umiejętności.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Wykształcenie zdobyte w ramach kierunku fizjoterapia umożliwia podjęcie pracy:

w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych

w zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych

w gabinetach odnowy biologicznej

w ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży

w publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo- rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością umysłową

w placówkach sportowych: przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC

590 zł 500 zł

590 zł 620 zł 650 zł 780 zł

* promocja "Last Minute"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 570 zł 480 zł 570 zł 610 zł 640 zł 770 zł

* promocja "Last Minute"