W trosce o innych

Fizjoterapia

Informacje

Typ studiów:

studia jednolite magisterskie 

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

5 lat (10 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr n. med. Samer Tayara, prof. SAN
stayara@san.edu.pl

Opis Kierunku

Polscy fizjoterapeuci za swoją wiedzę i kompetencje są doceniani w różnych zakątkach świata.

Studia na kierunku Fizjoterapia pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu jak również wiedzy klinicznej z zakresu ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii, ginekologii. Program studiów zakłada dużą ilość praktyk, dzięki którym pod okiem specjalistów można poszerzyć wiedzę kliniczną i praktyczną, szkoląc swoje umiejętności.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Wykształcenie zdobyte w ramach kierunku fizjoterapia umożliwia podjęcie pracy:

w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych

w zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych

w gabinetach odnowy biologicznej

w ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży

w publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo- rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością umysłową

w placówkach sportowych: przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych

W Polsce jest około 2 mln czynnych przedsiębiorstw, a w każdej z nich potrzebny jest specjalista z dziedziny finansów. Zapotrzebowanie na ekspertów w miarę rozwoju tych jednostek będzie więc rosło, a co za tym idzie księgowi, doradcy finansowi oraz maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez przedsiębiorców.

dr n. med. Samer Tayara, prof. SAN
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC

590 zł 500 zł

590 zł 620 zł 650 zł 780 zł

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 570 zł 480 zł 570 zł 610 zł 640 zł 770 zł

* promocja "Summer Time"