Odkryj siebie i innych

Psychologia

Informacje

Typ studiów:

studia jednolite magisterskie

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

5 lat (10 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Mariola Badowska 
mbadowska@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 6 semestrze i realizowane na 4 i 5 roku studiów.

Opis Kierunku

Odkrywanie tajników ludzkiej natury i mechanizmów kształtujących wnętrze człowieka jest niezwykle interesujące, zwłaszcza dzisiaj, gdy tempo współczesnego świata generuje tak wiele zmian w psychice jednostki.

Studia z zakresu Psychologii dają możliwość zgłębienia tej wiedzy i zdobycia umiejętności niezbędnych, by nieść pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi. Proponowane specjalizacje pozwalają ukierunkować się na wybór przyszłej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwent może podjąć pracę:

w placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne

w placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych i podobnych, domach dziecka,

w służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych

w firmach w działach reklamy, HR

w policji

w wojsku

Zrozumienie istoty ludzkiego zachowania i funkcjonowania w społeczeństwie to misja psychologów na całym świecie.

dr Mariola Badowska
Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 530 zł 470 zł 550 zł 610 zł 640 zł 730 zł
CZESNE ZA ROK 6060 zł 6600 zł 7320 zł 7680 zł 7300 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 500 zł 440 zł 520 zł 580 zł 610 zł 680 zł
CZESNE ZA ROK 5700 zł 6240 zł 6960 zł 7320 zł 6800 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).