Odkryj siebie i innych

Psychologia

Informacje

Typ studiów:

studia jednolite magisterskie

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

5 lat (10 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Mariola Badowska, prof. SAN
mbadowska@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 6 semestrze i realizowane na 4 i 5 roku studiów.

Opis Kierunku

Odkrywanie tajników ludzkiej natury i mechanizmów kształtujących wnętrze człowieka jest niezwykle interesujące, zwłaszcza dzisiaj, gdy tempo współczesnego świata generuje tak wiele zmian w psychice jednostki.

Studia z zakresu Psychologii dają możliwość zgłębienia tej wiedzy i zdobycia umiejętności niezbędnych, by nieść pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi. Proponowane specjalizacje pozwalają ukierunkować się na wybór przyszłej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwent może podjąć pracę:

w placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne

w placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych i podobnych, domach dziecka,

w służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych

w firmach w działach reklamy, HR

w policji

w wojsku

Zrozumienie istoty ludzkiego zachowania i funkcjonowania w społeczeństwie to misja psychologów na całym świecie.

dr Mariola Badowska
Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC

630 zł 500 zł

630zł 650 zł 720zł 820zł

* promocja "Last Minute"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 590 zł 480 zł 590 zł 630 zł 650 zł 780 zł

* promocja "Last Minute"