Warto uczyć się przez całe życie

Finanse i rachunkowość dla managerów niefinansowych

Informacje

Typ studiów:
studia podyplomowe
Forma studiów:
studia niestacjonarne
Czas trwania studiów:
1 rok (2 semestry)
180 h dydaktycznych
Opiekun kierunku:

dr Łukasz Prysiński

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie mechanizmów zarządzania z użyciem narzędzi finansowych i księgowych.

Ścieżka gradacyjna- opis modułów:

  • Dokumentacja i ewidencja operacji gospodarczych jako język finansowy firmy
  • Obliczanie rat i spłat kredytów
  • Analiza sprawozdania finansowego
  • Budżetowanie w przedsiębiorstwie
  • Opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Funkcjonowanie banków i rynku finansowego
  • Celem studiów jest przekazanie w sposób przystępny i kompleksowy podstawowych mechanizmów zarządzania z użyciem narzędzi finansowych i księgowych  dla kierowników działów niefinansowych.
Adresaci studiów

Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie mechanizmów zarządzania z użyciem narzędzi finansowych i księgowych.

Program skierowany jest do kierowników różnych szczebli, pragnących poznać język finansowy firmy, bez znajomości którego skuteczne zarządzanie jest mocno utrudnione a często niemożliwe. Studia mogą być szczególnie przydatne dla inżynierów, marketingowców, handlowców i kierowników personalnych. Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie mechanizmów zarządzania z użyciem narzędzi finansowych i księgowych.

Studia organizowane w formule hybrydowej, tzn. wybrane zajęcia odbędą się na miejscu, w salach Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, a pozostała część będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (na platformie TEAMS).
W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych (w salach) ze względu na sytuację epidemiczną - Covid-19, zajęcia odbędą się w 100% zdalnie.

PROGRAM STUDIÓW

Dokumentacja i ewidencja operacji gospodarczych jako język finansowy firmy

Obliczanie rat i spłat kredytów

Analiza sprawozdania finansowego

Budżetowanie w przedsiębiorstwie

Opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych

Funkcjonowanie banków i rynku finansowego

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

Absolwenci

Osoba kończąca studia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

• obiegu dokumentów księgowych w organizacji,
• czytania sprawozdania finansowego firmy,
• opiniowania kondycji ekonomiczno–finansowej partnera biznesowego,
• planowania i sporządzania budżetu,
• mierzenia dokonań przedsiębiorstw.

Wykładowcy

dr Łukasz Prysiński

psycholog, menadżer - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Doświadczenie zdobył jako dyrektor MBA, dyrektor biura związku pracodawców, prezes fundacji oraz członek rady nadzorczej, trener, mówca i psycholog. Jest kierownikiem Zakładu rachunkowości w Katedrze Finansów i rachunkowości Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz prodziekanem wydziału w Bełchatowie SAN w Łodzi. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności projektów inwestycyjnych oraz efektywności funkcjonowania przemysłu. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej i zdrowia. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 4300 zł 2250 zł 585 zł
łączna kwota 
4300 zł 4500 zł 4680 zł