Warto uczyć się przez całe życie

Terapia krótkoterminowa

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne/
studia ON-LINE

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
180 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

dr Łukasz Prysiński

Opis Kierunku

Celem programu jest wyposażenie osoby z wykształceniem kierunkowym i predyspozycjami osobowościowymi w wiedzę, umiejętności i zbiór postaw niezbędne do prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych. Studia skierowane są do osób chcących profesjonalnie nieść pomoc terapeutyczną osobom i grupom dotkniętym zaburzeniami natury psychicznej. 

W zawodach związanych z niesieniem pomocy psychologicznej istnieje konieczność i potrzeba ciągłego doskonalenia, niezależnie od zdobytych dotychczas kwalifikacji. Nasz studia podyplomowe pozwolą uaktualnić i wzbogacić wiedzę osób pracujących w zawodzie.

Wielkie zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne w trudnych czasach powoduje, że techniki terapii krótkoterminowej, skoncentrowanej na rozwiązaniu jest skutecznym narzędziem pomocy psychologicznej.
Praca terapeutyczna dostarcza wiele satysfakcji w związku z niesieniem pomocy ludziom potrzebującym wsparcia.

 
Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

osób zainteresowanych pracą terapeutyczną oraz osób pracujących w tej sferze. Po zakończonym procesie kształcenia absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii krótkoterminowej.   

Studia organizowane w formule hybrydowej, tzn. wybrane zajęcia odbędą się na miejscu, w salach Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, a pozostała część będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (na platformie TEAMS).
W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych (w salach) ze względu na sytuację epidemiczną - Covid-19, zajęcia odbędą się w 100% zdalnie.

Wymagania stawiane kandydatom

Wymagamy od kandydatów tytułu magistra uzyskanego po studiach na kierunkach: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia lub tytułu zawodowego lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub zaświadczenie o byciu w trakcie IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich lub w trakcie I lub II roku uzupełniających studiów magisterskich na ww. kierunkach.

 

Absolwenci

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii uzależnień.  

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 5000 zł 2700 zł 750 zł
łączna kwota 
5000 zł 5400 zł 6000 zł