Społeczna Akademia Nauk - Rekrutacja OnLine
REKRUTACJA ON-LINE
KROK 1/8
REGULAMIN
1
2
3
4
5
6
7
8

Rekrutacja on-line

SAN – Twoje studia w Krakowie

dobre studia, niskie opłaty, przyszłościowe kierunki

Witamy Cię Serdecznie,

Skoro odwiedziłeś naszą stronę to, na pewno szukasz wymarzonych studiów dla siebie i już wiesz, że studiując w Społecznej Akademii Nauk rozpoczniesz przygodę, dzięki której możesz osiągnąć prawdziwy sukces w życiu zawodowym.

Już dziś możesz zgłosić swoją chęć studiowania w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie na kierunkach:

  • Zarządzanie
  • Filologia Angielska
  • Informatyka
  • Logistyka
  • Pedagogika

To Ty decydujesz, w jakim trybie chcesz realizować studia. Z nami możesz wybrać tak studia dzienne, jak i zaoczne. Od I do III stopnia oraz podyplomowe.

Zanim zaczniesz proces rekrutacji na studia w SAN w Krakowie przeczytaj koniecznie:

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj:

  • Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego: paszport lub kartę stałego pobytu)
  • Świadectwo maturalne
  • W przypadku zapisywania się na studia uzupełniające (magisterskie) dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis.
  • Książeczkę wojskową (jeżeli została wydana)
  • Zeskanowane zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG o minimalnej szerokości(width) 640px. Będzie ono potrzebne do wydrukowania LEGITYMACJI elektronicznej

Oświadczam iż:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SAN w celach rekrutacji, dokumentowania przebiegów studiów oraz wykonywania przez Uczelnię innych zadań i uprawnień wskazanych w obowiązujących przepisach prawa oraz w statucie Uczelni. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w kwestionariuszu osobowym jest Społeczna Akademia Nauk (SAN) z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 9 90-113 Łódź. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. Nr 201, poz. 1188), w celu prowadzenia rekrutacji na studia wyższe oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu studiów. Kandydat na studenta a także student uprawniony jest w siedzibie SAN do wglądu do zgłoszonych danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do usunięcia (w przypadku gdy są gromadzone i przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub celem ich podania).Aby przejść do formularza rekrutacji, kliknij przycisk DALEJ.
DALEJ