Społeczna Akademia Nauk - Rekrutacja OnLine
REKRUTACJA ON-LINE
KROK 1/7
REGULAMIN
1
2
3
4
5
6
7

Rekrutacja on-line - Łódź

Zanim zaczniesz proces rekrutacji przeczytaj koniecznie:

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj:

  • Dokument tożsamości (w przypadku braku dowodu osobistego: paszport).
  • Świadectwo maturalne (jeżeli nie ukończyłaś/eś jeszcze szkoły, to w ciągu 7 dni od daty otrzymania świadectwa maturalnego dostarcz je osobiście do Biura Rekrutacji SAN Łódź na adres: Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji. W przeciwnym wypadku Twoje zgłoszenie może zostać anulowane.)
  • W przypadku zapisywania się na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) - dyplom ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich lub jego odpis.
  • Zeskanowane zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG o minimalnej szerokości (width) 640px. Będzie ono potrzebne do wydrukowania LEGITYMACJI elektronicznej.

PAMIĘTAJ:

Zapisz się tylko na jeden kierunek studiów. Wybranie dwóch kierunków oznacza, że chcesz studiować na dwóch kierunkach jednocześnie.

Kandydat na studenta, a także student uprawniony jest w siedzibie SAN do wglądu do zgłoszonych danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do usunięcia (w przypadku gdy są gromadzone i przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub celem ich podania).

DALEJ