Społeczna Akademia Nauk - Rekrutacja OnLine
REKRUTACJA ON-LINE
KROK 1/7
REGULAMIN
1
2
3
4
5
6
7

Rekrutacja on-line - Łódź

Zanim zaczniesz proces rekrutacji przeczytaj koniecznie:

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj:

  • Dokument tożsamości (w przypadku braku dowodu osobistego: paszport).
  • Świadectwo maturalne (jeżeli nie ukończyłaś/eś jeszcze szkoły to w ciągu 7 dni od daty otrzymania świadectwa maturalnego dostarcz je osobiście do Biura Rekrutacji SAN Łódź na adres: Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.
    W przeciwnym wypadku Twoje zgłoszenie zostanie anulowane.
  • W przypadku zapisywania się na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis.
  • Zeskanowane zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG o minimalnej szerokości (width) 640px. Będzie ono potrzebne do wydrukowania LEGITYMACJI elektronicznej.

PAMIĘTAJ:

Zapisz się tylko na jeden kierunek studiów. Wybranie dwóch kierunków oznacza, że chcesz studiować na dwóch kierunkach jednocześnie.

Oświadczam iż:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SAN w celach rekrutacji, dokumentowania przebiegów studiów oraz wykonywania przez Uczelnię innych zadań i uprawnień wskazanych w obowiązujących przepisach prawa oraz w statucie Uczelni. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w kwestionariuszu osobowym jest Społeczna Akademia Nauk (SAN) z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 9 90-113 Łódź. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. Nr 201, poz. 1188), w celu prowadzenia rekrutacji na studia wyższe oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu studiów. Kandydat na studenta a także student uprawniony jest w siedzibie SAN do wglądu do zgłoszonych danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do usunięcia (w przypadku gdy są gromadzone i przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub celem ich podania).

DALEJ