Wystartuj po wiedzę!

Opłaty i Promocje

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł). 

Opłaty kwalifikacyjne

Opłaty kwalifikacyjne są dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i wnoszone w momencie składania dokumentów. Bezzwrotne w przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, ale zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Opłata rejestracyjna - 100 zł

Wpisowe:

  • dla kandydatów z UE* oraz
    cudzoziemców z Kartą Polaka - 400 zł 0 zł dzięki Grantowi Rekrutacyjnemu!
  • dla kandydatów spoza UE - 800 zł 0 zł dzięki Grantowi Rekrutacyjnemu!

Legitymacja elektroniczna - 22 zł

* Obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele krajów: Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Uzbekistan.

Czesne

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

  • miesięczny system ratalny,
  • 2-ratalny system semestralny oraz
  • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.

Wysokość czesnego za wybrany kierunek studiów znajdziesz w opisie kierunku.

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna, co gwarantuje Ci umowa o warunkach odpłatności za studia. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

Atrakcyjne stypendia i refundacje

W SAN możesz korzystać z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych. 

Bogate promocje

Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

Elastyczny system ratalny

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności: 12-ratalny system miesięczny, 2-ratalny system semestralny oraz jednorazową wpłatę za rok studiów. Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.

Masz pytania? Napisz do nas

Dział Rekrutacji

Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 56
tel.: 42 664 66 57
e-mail: rekrutacja@san.edu.pl 

Godziny pracy
poniedziałek-piątek
9:30-17:00