Wystartuj po wiedzę!

Opłaty i Promocje

Promocje - studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie

Opłaty kwalifikacyjne

Opłaty kwalifikacyjne są dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i wnoszone w momencie składania dokumentów. Bezzwrotne w przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, ale zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Opłata rejestracyjna - 100 zł

Wpisowe:

 • dla kandydatów z UE* oraz cudzoziemców z Kartą Polaka - 400 zł 0 zł
 • dla kandydatów spoza UE - 800 zł 0 zł

Legitymacja elektroniczna - 22 zł

* Obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele krajów: Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Uzbekistan.

Czesne

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

 • miesięczny system ratalny,
 • semestralny system ratalny oraz
 • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.

Wysokość czesnego za wybrany kierunek studiów znajdziesz w opisie kierunku.

Promocje czasowe

PROMOCJA LAST MINUTE - studiuj od 250 zł/mies. i zyskaj nawet do 2800 zł

Najtańsze studia w regionie, czesne już od 250 zł/mies. Zapisz się na studia i zyskaj nawet do 2800 zł rocznie dzięki promocji Last minute! 

 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł
 • obniżka czesnego na I roku studiów nawet do 2400 zł

Kandydaci zapisujący się do 31 października 2022 roku na pierwszy semestr studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich oraz magisterskich w roku akademickim 2022/2023 zostają zwolnieni z opłaty wpisowej w wysokości 400 zł oraz stają się uprawnieni do uzyskania umorzenia określonej części miesięcznego czesnego.

promocja ujęta w cenniku przy każdym kierunku

PROMOCJA DLA MATURZYSTÓW - 0 zł za rekrutację

PROMOCJA DLA MATURZYSTÓW - 0 zł za rekrutację

Wszyscy maturzyści rekrutujący się na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego oraz opłaty rejestracyjnej, jeżeli dokonają pełnego zapisu na studia oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.  

 • 100 zł - obniżka opłaty rejestracyjnej do 0 zł*
 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł*

Promocją zostaną objęte osoby, które:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem e-rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji**

* Tegoroczni maturzyści przy zapisie do 30 września 2022 roku ponoszą jedynie koszt legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł. Po tym terminie obowiązuje ich opłata rejestracyjna (100 zł) oraz za legitymację studencką (22 zł).
**w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW SAN - 0 zł za rekrutację

Wszyscy absolwenci studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego oraz opłaty rejestracyjnej, jeżeli dokonają pełnego zapisu na studia oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

 • 100 zł - obniżka opłaty rejestracyjnej do 0 zł*
 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł

Promocją zostaną objęte osoby, które:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem 
  www.e-rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji**

Absolwencie, sprawdź co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy!

* Absolwenci SAN przy zapisie na studia do 30 września br. ponoszą jedynie koszt legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł, po 30.09 obowiązuje opłata rejestracyjna w wysokości 100 zł
** w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings

Pozostałe promocje

PROMOCJA „STUDIUJ Z PRZYJACIÓŁMI” - obniż swoje czesne

Promocja „Studiuj z przyjaciółmi”

Jesteś Studentem SAN? Skorzystaj z promocji „Studiuj z przyjaciółmi” i obniż swoje czesne o kilkaset złotych. Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022*

 • 200 zł zniżki za pierwszą zarekomendowaną osobę;
 • 100 zł za każdą kolejną osobę;

* Promocja obowiązuje do 30.09.2022 roku.

ZNIŻKA RODZINNA

Z rodziną studiujesz taniej! W SAN oszczędzasz 5% czesnego! 

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny:

 • małżeństwo,
 • rodzeństwo,
 • rodzice i dzieci,

oszczędzasz 5% czesnego w semestrach, w których studiują jednocześnie obydwie osoby.

ZNIŻKA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny? W SAN oszczędzasz 5% czesnego!

Posiadając Kartę Dużej Rodziny (aktualną w trakcie składania dokumentów), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

PROMOCJA 50% ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

50% za drugi kierunek studiów

Studiując równolegle dwa kierunki, za drugi zapłacisz tylko połowę czesnego!*

 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł

* Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów, za jeden kierunek studiów płaci 100% rocznego czesnego, a za drugi 50% rocznego czesnego oraz zwolniony jest z opłaty wpisowej na drugim kierunku studiów.

PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Za mundurem idą zniżki! W SAN oszczędzasz 5% czesnego!

Kandydatom będącym przedstawicielami polskich służb mundurowych w pierwszym semestrze nauki przysługuje zniżka w wysokości 5% czesnego. 

PROMOCJA PRZY JEDNORAZOWEJ WPŁACIE

Promocja przy jednorazowej wpłacie za semestr lub rok studiów

Opłać czesne za studia z góry i korzystaj z promocji przy jednorazowej wpłacie:

 • jeżeli opłacisz w całości czesne za semestr studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 100 zł za każdy semestr*
 • jeżeli opłacisz w całości czesne za rok studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 200 zł za każdy rok**

* w dwóch ratach: za semestr zimowy do 5.10, za semestr letni do 5.03

** jednorazowo za cały rok studiów do 5.10

Uwaga! Zniżka za wpłatę z góry za semestr lub rok akademicki nie przysługuje Cudzoziemcom z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka.

PROMOCJA 0 zł dla Kandydatów zapisujących się na wyższy semestr lub przenoszących się z innej Uczelni

Promocja 0 zł dla Kandydatów zapisujących się na wyższy semestr lub przenoszących się z innej Uczelni

Zastanawiasz się nad zmianą Uczelni? Wybierz SAN i oszczędź nawet do 900 zł na starcie! Kandydaci zapisujący się na semestr wyższy niż pierwszy lub przenoszący się z innej Uczelni na studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie otrzymują zniżkę w opłacie wpisowej w wysokości 400 zł* oraz zostają zwolnieni z opłat za ewentualne różnice programowe.

Kandydat otrzymuje zniżkę, jeśli:

 • złoży we właściwym dziekanacie* komplet wymaganych dokumentów
 • oraz otrzyma zgodę Dziekana na podjęcie studiów do dnia 15.09.2022 roku

* Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz nowej legitymacji studenckiej (22 zł).

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna, co gwarantuje Ci umowa o warunkach odpłatności za studia. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

Atrakcyjne stypendia i refundacje

W SAN możesz korzystać z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych. 

Bogate promocje

Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

Elastyczny system ratalny

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności: 12-ratalny system miesięczny, 2-ratalny system semestralny oraz jednorazową wpłatę za rok studiów. Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.

Promocje - studia podyplomowe

700 zł zniżki w maju - kierunki z działu PR, dziennikarstwo i komunikacja społeczna

MAJ - miesiącem PR-u!

Z tej okazji mamy dla Was zniżkę w wysokości 700 zł na każdy z kierunków tego działu.

Kwiecień obejmuje zniżką poniższe kierunki:

 • DIGITAL MEDIA I KOMUNIKACJA
   
 • PR- PUBLIC RELATIONS W FIRMIE
   
 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W MEDIACH I BIZNESIE
   
 • KOMUNIKACJA W MODZIE

Zapisz się do 31 maja i zyskaj 700 zł zniżki.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:

tel.: 42 664 66 99
e-mail:podyplomowe@san.edu.pl

Akcja WOOW! 2900 zł na szkolenie specjalizacyjne z Organizacji Pomocy Społecznej

Akcja WOOW! 2900 zł na szkolenie specjalizacyjne z Organizacji Pomocy Społecznej w Społecznej Akademii Nauk!

Zapisz się do 31 maja i zgarnij promocję na szkolenie specjalizacyjne z Organizacji Pomocy Społecznej w SAN - płacisz jedynie 2900 zł.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:

tel.: 42 664 66 99
e-mail:podyplomowe@san.edu.pl

MAJowa promocja na szkolenia online

Zapisz się na SZKOLENIE ON-LINE W STUDENCKIEJ CENIE!

Na czym polega promocja?
Jeśli zapiszesz się na szkolenie do 31 maja 2022, to obowiązuje Cię cena studencka, a nie regularna!

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:

tel.: 42 664 66 99
e-mail:podyplomowe@san.edu.pl

Masz pytania? Napisz do nas

Dział Rekrutacji

Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 56
tel.: 42 664 66 57
e-mail: rekrutacja@san.edu.pl 

Godziny pracy
poniedziałek-piątek
9:30-17:00