Wystartuj po wiedzę!

Zasady rekrutacji
Zostań studentem SAN

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się 11 kwietnia 2022 r. i potrwa do 31 października 2022 roku

Do wyboru 25 kierunków kształcenia i ponad 130 specjalności, dodatkowo studia w języku angielskim, on-line oraz studia podyplomowe (w tym Executive MBA). Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów.

UWAGA! W obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Działu Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings
Osoby, które już były studentami SAN, ale nie dokończyły kształcenia (rezygnacja, skreślenie z listy studentów) nie przechodzą rekrutacji online. Tacy kandydaci proszeni są o kontakt z Dziekanatem kierunkowym w celu reaktywacji na studia. 

Zapisz się na studia w 5 prostych krokach

1. ZAŁÓŻ KONTO NA STRONIE

www.e-rekrutacja.san.edu.pl

 • użyty przy rejestracji  adres e-mail będzie twoim loginem do systemu
 • zapamiętaj ustawione hasło
 • na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość aktywacyjną (kliknij w link i aktywuj konto)

2. UZUPEŁNIJ SWÓJ PROFIL

 • wprowadź dane, o które jesteś proszony
 • pamiętaj, że wprowadzone informacje umożliwią sprawną rekrutację

 

3. WYBIERZ KIERUNEK STUDIÓW

 • jeśli jesteś po maturze masz do wyboru ofertę studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
 • jeśli posiadasz tytuł licencjata lub inżyniera możesz wybierać z oferty studiów II stopnia

4. DOKONAJ OPŁAT KWALIFIKACYJNYCH

 • zanim dokonasz opłat, sprawdź zakładkę PROMOCJE
 • opłaty wnosisz na indywidualny nr subkonta dostępny w zakładce "należności" na platformie rekrutacyjnej

5. DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY DO BIURA REKRUTACJI

Ośrodki SAN

Społeczna Akademia Nauk posiada ośrodki w 13 miastach w Polsce oraz w Londynie:

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna, wpisowa)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania lekarskie dostępne jest do pobrania na platformie rekrutacyjnej)*

 

 

Studia II stopnia

 • oryginał dyplomu ukończenia studiów do wglądu + kserokopia
 • oryginał suplementu dyplomu do wglądu + kserokopia (nie dotyczy absolwentów SAN)
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna, wpisowa)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania lekarskie dostępne jest do pobrania na platformie rekrutacyjnej)*

* wymagane dla kierunków medycznych: Fizjoterapia, Kosmetologia, Optyka okularowa, Optometria

Studia podyplomowe

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem w formacie legitymacyjnym
 • skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

Seminarium doktorskie

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia 
 • Curriculum vitae
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego
 • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)

Executive MBA

Warunkiem zapisania się na studia Executive MBA w Społecznej Akademii Nauk jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • wniesienie opłaty za rekrutację w wysokości 500 zł (w zależności od oferty)
 • uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe
 • złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  • formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe
  • kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich
  • kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych
  • jednej fotografii w formacie legitymacyjnym
  • podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach
Jak złożyć dokumenty?

UWAGA! W obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Działu Rekrutacji SAN należy zarezerwować:

 

W pozostałych Ośrodkach SAN należy zarezerwować wizytę poprzez KONTAKT telefoniczny