Wystartuj po wiedzę!

Studia podyplomowe

Znajdź kierunek dla siebie:

Lista wyszukanych kierunków

Administracja rządowa i samorządowa
Łódź
studia HYBRYDOWE
Bankowość usługowa
Łódź
studia HYBRYDOWE
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Łódź
studia HYBRYDOWE
Coaching w zarządzaniu i biznesie
Łódź
studia HYBRYDOWE
Digital Media i Komunikacja PR
Łódź
studia HYBRYDOWE
Doradztwo zawodowe i edukacyjno-zawodowe
Łódź
studia HYBRYDOWE
Finanse i rachunkowość dla managerów niefinansowych
Łódź
studia HYBRYDOWE
Lean leader
Łódź
studia HYBRYDOWE
Lean Six Sigma
Łódź
studia HYBRYDOWE
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Łódź
studia HYBRYDOWE
Organizacja pomocy społecznej - szkolenie specjalizacyjne
Łódź
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych
Łódź
studia HYBRYDOWE
Programowanie aplikacji frontend
Łódź
studia HYBRYDOWE
Przygotowanie pedagogiczne
Łódź
studia HYBRYDOWE
Public relations w firmie
Łódź
studia HYBRYDOWE
Rachunkowość finansowa i podatkowa
Łódź
RODO, ochrona danych osobowych - audyt wewnętrzny
Łódź
studia HYBRYDOWE
Terapia krótkoterminowa
Łódź
studia HYBRYDOWE
Terapia uzależnień
Łódź
studia HYBRYDOWE
Zamówienia publiczne
Łódź
studia HYBRYDOWE
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi
Łódź
studia HYBRYDOWE
ZZL – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo
Łódź
studia HYBRYDOWE
Administracja rządowa i samorządowa
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Bankowość usługowa
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Coaching w zarządzaniu i biznesie
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Digital Media i Komunikacja PR
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Doradztwo zawodowe i edukacyjno-zawodowe
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Edukacja medialna
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Finanse i rachunkowość dla managerów niefinansowych
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Komunikacja w modzie
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Lean leader
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Lean Six Sigma
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Organizacja pomocy społecznej - szkolenie specjalizacyjne
Warszawa
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Programowanie aplikacji frontend
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Przygotowanie pedagogiczne
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Public relations w firmie
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Rachunkowość finansowa i podatkowa
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
RODO, ochrona danych osobowych - audyt wewnętrzny
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Terapia krótkoterminowa
Warszawa
studia HYBRYDOWE
Terapia uzależnień
Warszawa
studia HYBRYDOWE
Zamówienia publiczne
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Zarządzanie informacją w mediach i biznesie
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi
Warszawa
Studia HYBRYDOWE
ZZL – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo
Warszawa
Studia HYBRYDOWE